NCR is the leading cooperative alliance between all major Dutch institutes for river studies. We integrate knowledge, facilitate discussion and promote excellent science.

PhD Defence Pepijn van Denderen

11 April 2019 - 14:30

Enschede

Important information

Date: April 11
Time: 14:30 (Starting time, arrive earlier), reception afterwards
Location: Prof.dr. Berkhof-room, Waaier, Universiteit of Twente (Map, Google Map)
Registration: Please let us know via this doodle.
Contact candidate: r.p.vandenderen@utwente.nl

Side Channel Dynamics

Side channels are commonly constructed to increase the discharge capacity of a river during peak flow conditions or to increase the ecological value of the river. Observations show that large aggradation occurs in the side channels. Therefore, such channels require regular and costly maintenance. The aim of this research is to better understand the mechanisms that drive the morphodynamic development of side channels and thereby, improve the design of side channels and reduce their maintenance needs. We studied the development of side channel in various ways and found that mechanisms such as a length difference between the downstream channels, sediment sorting at the bifurcation and varying hydrodynamic conditions have a large effect on the morphodynamic development of a side channel system. The mechanisms that are important are not the same for each side channel and can vary in time. Therefore, we propose three categories of side channel based on how the sediment that is deposited in the side channel is transported in the main channel: (1) bed load supplied, (2) suspended bed-material load supplied and (3) wash load supplied side channels. These categories can help in determining the main mechanisms that affect the development of a side channel system. In addition, we propose a method based on the categorization that can aid the design, operation and maintenance of side channels.

Ontwikkeling van nevengeulen

Nevengeulen kunnen worden aangelegd om de afvoercapaciteit van een rivier te vergroten tijdens hoogwatercondities of om de ecologische waarde van een rivier te verhogen. De sedimentatiesnelheid is in veel van de nevengeulen hoog. Daardoor zijn er regelmatig dure onderhoudswerkzaamheden nodig om de geulen open te houden. Het doel van dit onderzoek is om beter te begrijpen hoe verschillende mechanismen de ontwikkeling van een nevengeul beïnvloeden en om daarmee het ontwerp en de onderhoudsbehoeften te optimaliseren. We hebben de ontwikkeling van nevengeulen op verschillende manier onderzocht om de belangrijkste mechanismen die de ontwikkeling beïnvloeden te identificeren. Het effect van deze mechanismen is voor elke nevengeul anders en kan variëren in de tijd. We definiëren drie categorieën van nevengeulen en in elk van de categorieën zijn andere mechanismen belangrijk. Daarnaast stellen we voor elk van de categorieën een methode voor om de ontwikkeling van de nevengeul in te kunnen schatten.

Downloads & links

Pepijn van Denderen on the RiverCare Knowledge Base