NCR is the leading cooperative alliance between all major Dutch institutes for river studies. We integrate knowledge, facilitate discussion and promote excellent science.

Themadag Remote Sensing

29 March 2019 - 09:15

Utrecht

Remote-sensing toepassingen in het waterbeheer

De toenemende beschikbaarheid van remote sensing data biedt mogelijkheden voor de dagelijkse praktijk. Op deze NCR-themadag worden recente wetenschappelijke inzichten en huidige concrete toepassingen gepresenteerd. Na afloop wordt de discussie aangegaan over behoeftes, kennisleemtes en mogelijkheden voor onderzoek en praktijk.

Belangrijke informatie

Datum: 29 Maart 2019
Locatie: Rijkswaterstaat Westraven, Griffioenlaan 2,  Utrecht
Voertaal: Nederlands
Toegang: gratis
Maximaal aantal deelnemers: 50

Programma

Download flyer (PDF)

Registratie

Keep this field blank:
Name*:
Required field
E-Mail*:
Required field
Organisation:
Required field
Seats*:
Lunch:
Share my name and email with other attendees:
Comment:
By registering, I agree to the Terms & Conditions of this website (review here) and i give consent to the processing and storing of the submitted information*.
Required field
Please fill in the code displayed here:
Required field