NCR is the leading cooperative alliance between all major Dutch institutes for river studies. We integrate knowledge, facilitate discussion and promote excellent science.

Themadag Waterveiligheidslandschappen

1 June 2022 - 09:30

Delft

Belangrijke datumsProgrammaLocatieRegistratieContact

De klimaat- en biodiversiteitscrisis inspireren denkbeelden van een 22e-eeuws Nederland: meegegroeid met de zee, doorstoken door de Rijn als bevaarbare regenrivier, en met beekdalen als soortenrijke groene aders. Waterkerende- of waterveiligheidslandschappen worden gezien als oplossingen die kunnen bijdragen aan een toekomstbestendig Nederland, waarin klimaatadaptatie en biodiversiteit samenkomen. Duinen vormen wellicht de oervorm van dit landschap, maar oplossingen worden overal gezocht: bij de kwelders van de Waddenzee, in integraal rivierbeheer en bij klimaatrobuuste beekdalen.

Het doel van deze themadag is om ervaringen uit verschillende deelgebieden – kwelders, duinen, rivieren en beekdalen – uit te wisselen. Het programma bestaat daarom uit vier sessies (één voor elk deelgebied) met daarin korte en inspirerende presentaties van beheerders, onderzoekers het bedrijfsleven én overheden. We willen van elkaar leren wat werkt, wat niet werkt, en welke (beleids)instrumenten er nodig zijn om daar te komen. Om zo uiteindelijk de contouren te schetsen van de transitie naar waterkerende landschappen.

Voeg deze themadag toe aan je kalender

Om het event toe te voegen aan je kalender, kan je hier een *ics bestand downloaden.

Belangrijke datums

Registratie open: 20 april 2022
Sluiting Registratie: 19 mei 2022
Themadag: 1 juni 2022

Back to top

Locatie

De themadag vindt plaats op de campus van Deltares (Boussinesqweg 1, 2629 HV Delft).

Back to top

Voorlopig programma

Het volledige programma wordt later bekend gemaakt

Back to top

Contact

NCK
secretary@nck-web.org
NCR
secretary@ncr-web.org

LOC
Bas Borsje (Universiteit Twente)
Annemargreet de Leeuw (Deltares)
Ralph Schielen (Rijkswaterstaat)
Stéphanie IJff (Deltares)
Lodewijk de Vet (NCK)
Koen Berends (NCR)

Sponsors

Deze themadag wordt mogelijk gemaakt door NCK, NCR & het “Living Dikes” onderzoeksprogramma

Javascript is required for this form to work properly