NCR is the leading cooperative alliance between all major Dutch institutes for river studies. We integrate knowledge, facilitate discussion and promote excellent science.

Themadag Waterveiligheidslandschappen

1 June 2022 - 09:30

Delft


Contact

De klimaat- en biodiversiteitscrisis inspireren denkbeelden van een 22e-eeuws Nederland: meegegroeid met de zee, doorstoken door de Rijn als bevaarbare regenrivier, en met beekdalen als soortenrijke groene aders. Waterkerende- of waterveiligheidslandschappen worden gezien als oplossingen die kunnen bijdragen aan een toekomstbestendig Nederland, waarin klimaatadaptatie en biodiversiteit samenkomen. Duinen vormen wellicht de oervorm van dit landschap, maar oplossingen worden overal gezocht: bij de kwelders van de Waddenzee, in integraal rivierbeheer en bij klimaatrobuuste beekdalen.

Het doel van deze themadag is om ervaringen uit verschillende deelgebieden – kwelders, duinen, rivieren en beekdalen – uit te wisselen. Het programma bestaat daarom uit vier sessies (één voor elk deelgebied) met daarin korte en inspirerende presentaties van beheerders, onderzoekers het bedrijfsleven én overheden. We willen van elkaar leren wat werkt, wat niet werkt, en welke (beleids)instrumenten er nodig zijn om daar te komen. Om zo uiteindelijk de contouren te schetsen van de transitie naar waterkerende landschappen.

Samenvatting & Presentaties

Visuele samenvatting door Stephanie IJff

Presentaties

Overkoepelend

Michaël van Buuren (Wageningen University & Research) | Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120

Matthias Hoendermis (Witteveen+Bos) | Klimaatkansen Hollandse Waterlinies

Sessie Kwelders

Jos van Zuylen (SWECO) | De kwelder, de natuurlijke buitenteen

Jette Bijlholt (Rijkswaterstaat) | Het beheer en de functie van kwelders foor de Waddenzee-natuur

Leon Hermans (TUD) | Computers says no? Governance uitdagingen bij de implementatie van kwelders in dijkversterkingsprojecten

Sessie Rivieren

Gertjan Geerling (Radboud Universiteit & Deltares) |Future Riverscapes: flood safety & robust ecosystems

Robbert de Koning (Landschapsarchitect BNT) | De kracht van integraal ontwerp

Bert Voorman (Rijkswaterstaat) | Waterveiligheidslandschappen: de toekomst vanuit IRM

Sessie Duinen

Arno Lammers (Gemeente Den Haag) |Introductie samenwerkingsagenda Nationaal Park Hollandse Duinen

Gerben Ruessink (Universiteit Utrecht) | Zandverstuiving door de zeereep: ervaringen bij de Noordwest Natuurkern

Albert Oost  (Staatsbosbeheer) | Duinen voor de toekomst

 

Contact

NCK
secretary@nck-web.org
NCR
secretary@ncr-web.org

LOC
Bas Borsje (Universiteit Twente)
Annemargreet de Leeuw (Deltares)
Ralph Schielen (Rijkswaterstaat)
Stéphanie IJff (Deltares)
Lodewijk de Vet (NCK)
Koen Berends (NCR)

Sponsors

Deze themadag wordt mogelijk gemaakt door NCK, NCR & het “Living Dikes” onderzoeksprogramma