NCR is the leading cooperative alliance between all major Dutch institutes for river studies. We integrate knowledge, facilitate discussion and promote excellent science.

Delta Engineering: Drowning or Emerging

Intro

Long-term development of sedimentation in the 'Biesbosch'

Overview

Wereldwijd dreigen delta’s te ‘verdrinken’ als gevolg van menselijk ingrijpen, in combinatie met zeespiegelstijging. Vooral ontwatering en het ontbreken van natuurlijke sedimentatie in delta’s heeft tot dramatische bodemdaling geleid. Het reactiveren van sedimentatie binnen delta’s wordt gezien als een van de maatregelen om het verder verdrinken bij een stijgende zeespiegel tegen te gaan. Om te kunnen bepalen of de ge├»ntensiveerde sedimentatie de delta kan laten meegroeien met zeespiegelstijging, is kwantitatief inzicht nodig in de waterstromingen en sedimentatie in delta’s, en hoe deze bij te sturen zijn. In dit project onderzoeken we deze processen en hun uiteindelijke effect op sedimentatie in delta’s. We voeren het project uit in de Biesbosch, waar onlangs grote gebieden door ontpoldering weer voor sedimentatie beschikbaar gekomen zijn en stroomgeulen hersteld worden. Bovendien zal in de toekomst een aangepast Haringvlietsluis beheer de getijdendynamiek vergroten. De komende eeuw zullen er ook veranderingen in Rijnafvoer en zeespiegelstijging merkbaar worden. Deze wijzigingen in de randvoorwaarden veranderen de hydro-morfologische processen (stromingen, sedimentatie, erosie) en daardoor de ecosystemen in het gebied ingrijpend.
Dit project zal het waterbeheer van de delta voorzien van nieuwe scenario’s die de toekomstige morfologische ontwikkeling van de delta kwantificeren voor verschillende fysieke en beheers condities. Het project levert daarbij generieke kennis en gereedschappen op die gebruikt kunnen worden bij beheer van de Nederlandse delta en delta’s elders ter wereld.

Related NCR Partners

Deltares

Rijkswaterstaat

Utrecht University

Contact Details

General Info

Duration: from 2012 to 2017

Research positions: 2

Funding

STW

Domains

Actions

Visit website